top of page

Ouderparticipatie

Wij hechten veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. We wisselen alledaagse informatie uit en hebben oprechte interesse in elkaar. Vanuit de vertrouwensband die je met elkaar opbouwt, vragen we de ouders mee te denken en te beslissen over ons beleid en onze werkwijze. We praten regelmatig met de ouders over hun kind aan de hand van observaties.

Daarnaast organiseert het Kasteel jaarlijks informele bijeenkomsten, zoals een picknick, knutselavonden (voor ouders) en film avonden. Ook organiseert onze oudercommissie activiteiten zoals paaseieren zoeken.

Van onze kant willen we dat de communicatie tussen de ouders en het kinderdagverblijf zo optimaal mogelijk verloopt. We doen dit door een goed intakegesprek met de juiste informatie en heldere afspraken. We zorgen voor regelmatige uitwisseling van informatie tijdens de breng- en haalmomenten.

 

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar houden we een schriftje bij waarin specifieke gebeurtenissen worden vermeld. Werkjes van kinderen worden verzameld in een groeimap.

Picknick ouders kinderdagverblijf KINOP Kasteel in Nijmeen

Oudercommissie

Ouderparticipatie

 

Het kinderdagverblijf heeft haar eigen oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders. De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. OC-leden praten met elkaar en met de leiding van het kinderdagverblijf over onder andere het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, de organisatie van de Dag van de Leidster, het bevorderen van goede en heldere informatie aan ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

 

De oudercommissie is te bereiken door:

  • Schriftelijke suggesties en vragen in het daarvoor bestemde postvakje bij het kinderdagverblijf te stoppen;

  • Een e-mail te sturen met vragen en suggesties naar het volgende
    e-mailadres: ockinopkasteel@gmail.com.

spreker

Wil je met de Oudercommissie meepraten en meebeslissen, en ook zo nu en dan iets leuks organiseren voor de ouders en hun kinderen, meld je dan aan voor de vrijwillige functie van Oudercommissielid. Geef je interesse aan bij één van de leden van de Oudercommissie of bij Melodie Snelder. Of stuur een mail naar ockinopkasteel@gmail.com

bottom of page